NoHAB-GM
 
Támogassa Ön is személyi jövedelemadója 1%-ával egy legendás mozdony túlélését!


A NOHAB-GM Alapítvány kiemelten közhasznú civil szervezet, amely 2003-tól a személyi jövedelemadó 1%-ával is támogatható. 2009-ben alapítványunk az SZJA 1% felajánlások révén 3,3 millió forinttal gyarapodott. Ezúton szeretnénk ismét megköszönni mindazon adózó állampolgárok, különösen a vasúti alkalmazottak és vasútbarátok lelkes támogatását, akik alapítványunk értékmentő tevékenységét jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítették, egyben kifejezzük reményünket, hogy erre a jövőben is méltónak találnak majd bennünket.

Támogatóink biztosak lehetnek benne, hogy minden eddigi felajánlásuk jó kezekbe került – alapítványunk ugyanis nem fizet bért, nincsenek irodai költségeink és más szervezetek számára sem fizetünk ki anyagi juttatásokat. Aktivistáinkat, akik ingyen, szabadidejükben, leginkább saját eszközeikkel végzik tevékenységüket, nem a profittermelés kényszere, hanem a NOHAB-mozdonyok szeretete hajtja munkájukban, melynek 2009-ben is számos jelentős eredménye volt.

Az elmúlt évben, akárcsak azt megelőzően, tevékenységünk alapítványunk mozdonya, az egykori M61-010 műszaki helyreállítására összpontosult. 2009-ben levizsgáztattuk a levegős- és fékrendszer vizsgaköteles elemeit és ezzel elhárult az utolsó műszaki akadály is a hatósági vizsga útjából. 2010. január 19-én sikeresen lezajlott mozdonyunk hatósági futópróbája, amely a futásengedély elengedhetetlen feltétele. A futásengedéllyel elérhető közelségbe kerül azon célkitűzésünk teljesítése is, hogy megfizethető árú különvonatok szervezésével tegyük lehetővé, hogy a hazai, kevésbé tehetős érdeklődők is újra átélhessék a NOHAB-os utazások élményét.

A futásengedély megszerzése kétségtelenül látványos és fontos állomása a mozdony felújításának, de messze nem a végállomása. Óvnánk mindenkit annak a hamis képnek a kialakításától, mely szerint ha a mozdony egyszer elindul, akkor úgymond „készen van”. A nyilvánvaló külső felújításon – lakatosmunkákon, festésen – kívül a stabil üzemeltetés elengedhetetlen előfeltétele a motor hűtőjének javítása, melyhez a szükséges alkatrészeket már 2009-ben beszereztük Európa különböző járműjavítóiból. Ugyancsak sürgető a dízelmotor további átvizsgálása, javítása, ugyanis főcsapágyai a legutolsó nagyjavítás óta közel kétmillió kilométert futottak! A vezetőállások felújítása és az elektromos rendszer teljes felülvizsgálata már a közforgalmi években is rég esedékes lett volna – ezeket a munkálatokat részben már megkezdtük, és lehetőség szerint olyan ütemben folytatjuk, hogy az ne vonja ki a mozdonyt huzamosabb időre a forgalomból. Mindezek mellett folyamatosan kell bővítenünk a tartalékalketrészek, és elsősorban a speciális szerszámok körét. Ezért kérjük, hogy amennyiben méltónak találja erőfeszítéseinket a támogatásra, adója 1%-át a NOHAB-GM Alapítványnak ajánlja fel!

Ehhez az adóbevallásban a megfelelő helyen fel kell tüntetni az alapítvány adószámát és nevét (ez utóbbi nem kötelező):

18686074-2-43
NOHAB-GM Alapítvány

E helyütt szeretnénk ismételten felhívni az érdeklődők figyelmét arra, hogy alapítványunk adószámának utolsó számjegye 2009-ben 1-ről 3-ra módosult, tehát a korábbi kiadványainkban található rendelkező nyilatkozat elavult! Idei kiadványunk már a megfelelő adószámmal kitöltött rendelkező nyilatkozatot tartalmazza; a frissített rendelkező nyilatkozat pedig külön is letölthető.

Amennyiben papíralapú adóbevallást készít, úgy a megfelelő méretűre vágott rendelkező nyilatkozatot kérjük, összehajtás nélkül tegye egy szabvány méretű postai borítékba, melyen feltünteti nevét, lakcímét és adóazonosító számát.

Tájékoztatni szeretnénk az érdeklődőket arról is, hogy 2008-ban megváltozott az SZJA 1% felajánlásának törvényi szabályozása. Fontos: 2008-tól az adózóknak lehetőségük nyílik adójuk 1%-áról az adóbevallás fajtájától, valamint annak határidejétől és módjától függetlenül, attól elkülönítve, legkésőbb május 20-ig rendelkezni a területileg illetékes adóhivatahoz továbbított küldeményben. Tehát amennyiben Ön már valamilyen formában benyújtotta ezévi személyi jövedelemadó bevallását, de abban nem rendelkezett adója 1%-áról, akkor ezt még megteheti május 20-ig úgy, hogy postai úton eljuttatja a rendelkező nyilatkozatát a területileg illetéskes APEH szervezethez. (Ez esetben a borítékon tüntesse fel adószámát!)Kérjük, segítse a civil szférát azzal, hogy rendelkezik személyi jövedelemadója 1%-áról valamely alapítvány vagy egyesület javára! Kérjük, segítse mozdonyunk üzemelését és műszaki színvonalának további emelését azzal, hogy a NOHAB-GM Alapítványt jelöli meg SZJA 1%-felajánlásának kedvezményezettjeként! Ha megteheti, kérjük, hívja fel környezetében élők közül mind több adózó állampolgár figyelmét alapítványunk tevékenységére, lehetővé téve ezzel, hogy mind többen méltónak találhassanak bennünket a támogatásra.

Érdeklődését és támogatásást a vasútbarátok sokezres táborának nevében előre is köszönjük!NOHAB-GM Alapítvány


   A NOHAB-GM Alapítvány 2010-es bemutatkozó nyomtatványa

   A NOHAB-GM Alapítvány adószámára kitöltött rendelkező nyilatkozat (ívenként 4)
   Figyelem! A nyomtatványt új adószámunkkal frissítettük; kérjük, ne használja a korábban letöltött változatot!

   A3-as falinaptár az alapítvány felhívásával

   Adobe Reader letöltése


 
— Ablak bezárása —