NoHAB-GM
 
Támogassa Ön is személyi jövedelemadója 1%-ával egy legendás mozdony túlélését!


A NOHAB-GM Alapítvány kiemelten közhasznú civil szervezet, amely 2003-tól a személyi jövedelemadó 1%-ával is támogatható. 2010-ben a NOHAB-GM Alapítvány az SZJA 1%-felajánlások révén 3,1 millió forinttal gyarapodott. Ezúton szeretnénk ismét megköszönni mindazon adózó állampolgárok, különösen a vasúti alkalmazottak és vasútbarátok lelkes támogatását, akik alapítványunk értékmentő tevékenységét jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítették, egyben kifejezzük reményünket, hogy erre a jövőben is méltónak találnak majd bennünket.

Támogatóink továbbra is biztosak lehetnek benne, hogy teljes bevételünket alapítványunk mozdonya, az M61-010 műszaki felújítására és az ehhez szükséges anyagok, szerszámok készletének bővítésére fordítjuk – ugyanis nincs fizetett munkatársunk, tevékenységünkben minden aktivistánk térítésmentesen, a szabadideje rovására vesz részt, a kétkezi munka mellett nem egyszer jelentős anyagi áldozatot is vállalva – hiszen nem a profittermelés kényszere, hanem a NOHAB-mozdonyok szeretete hajtja őket munkájukban.

Támogatóinkkal karöltve immár egy évtizede végzett munkánk gyümölcseként 2010-ben több meghatározó mérföldkövet értünk el. Az év januárjában mozdonyunk sikeres hatósági vizsgát tett, így a mozdony már közlekedhet a hazai vasúthálózaton. 2010 júniusában tartott nyílt napunkon a mozdony Kőbánya-Hízlaló állomásra látogatott, szeptemberben pedig elindult első különvonatunk – ezzel a mozdonytípus sok barátjának régi álma vált valóra.

Bár az elmúlt évben mozdonyunk a két nyílt napon kívül is számos alkalommal látható volt a hazai vasúthálózaton, és erről lehetőségeink szerint igyekeztünk is értesíteni a vasútbarát közönséget, szeretnénk hangsúlyozni, hogy a mozdony műszaki helyreállítása még messze nem zárult le. Számos olyan javítás vár még a mozdonyra, mint a – legutóbbi nagyjavítása óta kétmillió kilométert futott – motor teljes átvizsgálása és lehetőségeink szerinti felújítása, de ugyanez vonatkozik a vontatómotorok kivételével az erőátvitelre és a járműszekrényre is. Ezek már a mozdony közforgalomban töltött éveiben is esedékesek lettek volna, és csak lépésről lépésre, a rendelkezésünkre álló anyagi keretek és munkaerő függvényében tudjuk bepótolni. Ezen munkák közül 2011-ben a motor hűtőjének – már folyamatban levő – cseréjét fogjuk elvégezni, kicseréljük az elöregedett villamos rendszer egy részét, valamint tovább bővítjük tartalék-alkatrészeink és speciális szerszámaink készletét. Igyekszünk a javításokat úgy ütemezni, hogy azok a mozdonyt ne vonják ki a szükségesnél hosszabb időre a forgalomból, és reméljük, hogy 2011-ben ismét új NOHAB-os élményekkel gazdagíthatjuk a vasútbarátokat.

Kérjük, hogy amennyiben méltónak találja erőfeszítéseinket a támogatásra, adója 1%-át a NOHAB-GM Alapítványnak ajánlja fel!

Ehhez az adóbevallásban a megfelelő helyen fel kell tüntetni az alapítvány adószámát és nevét (ez utóbbi nem kötelező):

18686074-2-43
NOHAB-GM Alapítvány

E helyütt szeretnénk ismételten felhívni az érdeklődők figyelmét arra, hogy alapítványunk adószámának utolsó számjegye 2009-ben 1-ről 3-ra módosult, tehát a 2009-es és korábbi kiadványainkban található rendelkező nyilatkozat elavult! Idei kiadványunk már a megfelelő adószámmal kitöltött rendelkező nyilatkozatot tartalmazza; a frissített rendelkező nyilatkozat pedig külön is letölthető.

Amennyiben papíralapú adóbevallást készít, úgy a megfelelő méretűre vágott rendelkező nyilatkozatot kérjük, összehajtás nélkül tegye egy szabvány méretű postai borítékba, melyen feltünteti nevét, lakcímét és adóazonosító számát.

Tájékoztatni szeretnénk az érdeklődőket arról is, hogy 2008-ban megváltozott az SZJA 1% felajánlásának törvényi szabályozása. Fontos: 2008-tól az adózóknak lehetőségük nyílik adójuk 1%-áról az adóbevallás fajtájától, valamint annak határidejétől és módjától függetlenül, attól elkülönítve, legkésőbb május 20-ig rendelkezni a területileg illetékes adóhivatahoz továbbított küldeményben. Tehát amennyiben Ön már valamilyen formában benyújtotta ezévi személyi jövedelemadó bevallását, de abban nem rendelkezett adója 1%-áról, akkor ezt még megteheti május 20-ig úgy, hogy postai úton eljuttatja a rendelkező nyilatkozatát a területileg illetéskes APEH szervezethez. (Ez esetben a borítékon tüntesse fel adószámát!)Kérjük, segítse a civil szférát azzal, hogy rendelkezik személyi jövedelemadója 1%-áról valamely alapítvány vagy egyesület javára! Kérjük, segítse mozdonyunk üzemelését és műszaki színvonalának további emelését azzal, hogy a NOHAB-GM Alapítványt jelöli meg SZJA 1%-felajánlásának kedvezményezettjeként! Ha megteheti, kérjük, hívja fel környezetében élők közül mind több adózó állampolgár figyelmét alapítványunk tevékenységére, lehetővé téve ezzel, hogy mind többen méltónak találhassanak bennünket a támogatásra.

Érdeklődését és támogatásást a vasútbarátok sokezres táborának nevében előre is köszönjük!NOHAB-GM Alapítvány


   A NOHAB-GM Alapítvány 2011-es bemutatkozó nyomtatványa

   A NOHAB-GM Alapítvány adószámára kitöltött rendelkező nyilatkozat (ívenként 4)
   Figyelem! A nyomtatványt új adószámunkkal frissítettük; kérjük, ezt a változatot használja!

   A3-as falinaptár az alapítvány felhívásával

   Adobe Reader letöltése


 
— Ablak bezárása —