NoHAB-GM
 
Támogassa Ön is személyi jövedelemadója 1%-ával egy legendás mozdony túlélését!


A NOHAB-GM Alapítvány kiemelten közhasznú civil szervezet, amely 2003-tól a személyi jövedelemadó 1%-ával is támogatható. 2012-ben a NOHAB-GM Alapítvány az SZJA 1%-felajánlások révén több, mint 1,8 millió forinttal gyarapodott. Ezúton szeretnénk ismét megköszönni mindazon adózó állampolgárok, különösen a vasúti alkalmazottak és vasútbarátok lelkes támogatását, akik alapítványunk értékmentő tevékenységét jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítették, egyben kifejezzük reményünket, hogy erre a jövőben is méltónak találnak majd bennünket.

Támogatóink továbbra is biztosak lehetnek benne, hogy teljes bevételünket alapítványunk mozdonya, az M61-010 műszaki felújítására és az ehhez szükséges anyagok, szerszámok készletének bővítésére fordítjuk – ugyanis nincs fizetett munkatársunk. Tevékenységünkben minden aktivistánk térítésmentesen, a szabadidejében vesz részt, a kétkezi munka mellett nem egyszer jelentős anyagi áldozatot is vállalva – hiszen nem a profittermelés kényszere, hanem a NOHAB-mozdonyok szeretete hajtja őket munkájukban.

Az elmúlt évben a mozdony műszaki helyreállításának jelentős lépésére került sor: beépítettük a korábban külföldről beszerzett, hűtőcsoportot tartalmazó tetőelemet. Ezzel kapcsolatban számos átalakítást végeztünk magán a tetőelemen éppúgy, mint a mozdony gépterében, amelynek során a felújított, átépített darabok hosszútávú üzembiztosságát és a későbbi javítások munkaigényének csökkentését tartottuk szem előtt. A munkák emellett együtt jártak a segédüzemek és a villamos rendszer részleges felújításával, cseréjével is. A mozdony 2012 során új akkumulátorokat is kapott, és a motoron is számos javítást végeztünk el. Terveink szerint 2013-ban, a hazai NOHAB-ok forgalomba állásának 50. évfordulóján mozdonyunk ismét továbbíthat különvonatokat és új élményekkel gazdagíthatja a vasútbarátokat.

Kérjük, hogy amennyiben méltónak találja erőfeszítéseinket a támogatásra, adója 1%-át a NOHAB-GM Alapítványnak ajánlja fel!

Ehhez az adóbevallás részét képző rendelkező nyilatkozatban a megfelelő helyen fel kell tüntetni az alapítvány adószámát:

18686074-2-43

E helyütt szeretnénk ismételten felhívni az érdeklődők figyelmét arra, hogy alapítványunk adószámának utolsó számjegye 2009-ben 1-ről 3-ra módosult, tehát a 2009-es és korábbi kiadványainkban található rendelkező nyilatkozat tartalmilag is elavult! Idei kiadványunk már a jelenlegi követelményeknek megfelelő, és jelenlegi adószámunkkal kitöltött rendelkező nyilatkozatot tartalmazza; a 2012-ben ismét frissített rendelkező nyilatkozat pedig külön is letölthető.

2008-tól az adózóknak lehetőségük nyílik adójuk 1%-áról az adóbevallás fajtájától, valamint annak határidejétől és módjától függetlenül, attól elkülönítve, legkésőbb május 20-ig rendelkezni a területileg illetékes adóhivatahoz továbbított küldeményben, munkáltatói adóbevallás esetén pedig a lezárt borítékot legkésőbb május 10-ig kell leadnia munkáltatójának. Amennyiben adóbevallásától elkülönülten rendelkezik jövedelemadója egy százalékáról, úgy a megfelelő méretűre vágott rendelkező nyilatkozatot kérjük, összehajtás nélkül tegye egy szabvány méretű postai borítékba, melyen feltünteti nevét, lakcímét és adóazonosító számát, és a boríték ragasztási felületén átnyúló aláírását.Kérjük, segítse a civil szférát azzal, hogy rendelkezik személyi jövedelemadója 1%-áról valamely alapítvány vagy egyesület javára! Kérjük, segítse mozdonyunk üzemelését és műszaki színvonalának további emelését azzal, hogy a NOHAB-GM Alapítványt jelöli meg SZJA 1%-felajánlásának kedvezményezettjeként! Ha megteheti, kérjük, hívja fel környezetében élők közül mind több adózó állampolgár figyelmét alapítványunk tevékenységére, lehetővé téve ezzel, hogy mind többen méltónak találhassanak bennünket a támogatásra.

Érdeklődését és támogatásást a vasútbarátok sokezres táborának nevében előre is köszönjük!NOHAB-GM Alapítvány


   A NOHAB-GM Alapítvány 2013-as bemutatkozó nyomtatványa

   A NOHAB-GM Alapítvány adószámára kitöltött rendelkező nyilatkozat
   Figyelem! A nyomtatványt 2012-ben ismét frissítettük; kérjük, ezt a változatot használja!

   A3-as falinaptár az alapítvány felhívásával

   Adobe Reader letöltése


 
— Ablak bezárása —