NoHAB-GM
 

Balesetvédelmi tájékoztató a NOHAB-GM Alapítvány mozdonyának megtekintéséhez

Mozdonyunk meglátogatása vasútüzemi területen – a G. Tim-Co. Kft. telephelyén, alkalomtól függően a fordítókorong előtt vagy a MÁV Rt. által is használt csarnokban – történik, ezért kérjük, hogy saját érdekében olvassa el az alábbiakat és a látogatáskor aláírásával igazolja azok tudomásul vételét. Az aláírás feltétele a látogatásnak; amennyiben a szabályzatunkat nem tudja elfogadni, úgy a nyílt napon sajnos nem tud részt venni. Felhívjuk figyelmét, hogy az itt felsorolt előírásokat (különösen a 3–8., illetve 12–15. pontban rögzítetteket) megszegőknek a G. Tim-Co. Kft. és alapítványunk közti megállapodás értelmében haladéktalanul el kell hagyniuk az üzemi területet. A szabályok megszegésének következményeként történt balesetekért és bárminemű károkozásért a szabályokat megszegők teljes anyagi és jogi felelősséggel tartoznak!

  Általános tudnivalók

 1. A látogató az üzemi területet saját felelősségére látogatja. Az esetlegesen bekövetkező bármilyen sérülésért, káreseményért sem az alapítvány, sem a telephely üzemeltetője nem vállal felelősséget; aláírásával a látogató lemond bármilyen kártérítési igényről az alapítvánnyal vagy a telephely üzemeltetőjével szemben.
 2. A látogató a vele érkező kiskorúakért teljes felelősséggel tartozik.
 3. A látogató a szabályzatban leírtakon kívül bármely más, a kísérők által adott utasítást is köteles betartani.
 4. Az üzemi területen dohányzás és nyílt láng használata, továbbá szeszes ital behozása, ill. fogyasztása szigorúan tilos! A terület alkoholos befolyásoltság alatt nem látogatható!

  Közlekedés az üzemi területen

 5. A látogató az üzemi területen belül csak az arra kijelölt útvonalon, a kísérő felügyelete mellett közlekedhet.
 6. A telephelyen időszakosan tolatási műveletek folynak, ezért a vágányokon történő áthaladás fokozott figyelmet igényel.
 7. A csarnokban és a csarnokon kívül a vágányközben fedetlen aknák találhatók; kérjük legyen erre fokozott figyelemmel! Az aknákba – különösen a mozdony alá – bemenni szigorúan tilos! Ugyanez vonatkozik az udvaron található fordítókorong területére is, melynek aknáját egy méternél jobban megközelíteni, illetve a hídra felmenni szigorúan tilos!
 8. Az alapítvány tulajdonában levő mozdonyon kívül más, a telephelyen található járműre felmenni/felmászni nem szabad, a mozdony közvetlen környezete csak kísérettel hagyható el.

  Az alapítvány mozdonyának megtekintésével kapcsolatos alapszabályok

 9. A nem üzemelő mozdony vezetőállása és géptere saját felelősségre, kíséret mellett tekinthető meg. Kérjük, ügyeljen az alacsony ajtókra, a géptér járófelületén található akadályokra. Kérjük, ne nyúljon a géptérben és a vezetőállásokon található kezelőszervekhez!
 10. A mozdony oldalára és orrára felmászni balesetveszélyes, ezért tilos!
 11. A mozdonyon a kijelölt csoportvezető mellett egyidejűleg csak három további személy tartózkodhat.

  Az üzemelő mozdonnyal kapcsolatos alapszabályok

  FIGYELEM! A JÁRÓ MOTORÚ MOZDONY NEM KÖRÜLTEKINTŐ MEGKÖZELÍTÉSE, A GÉPTÉRBEN VALÓ TARTÓZKODÁS A SZABÁLYOK BE NEM TARTÁSA ESETÉN ÉLETVESZÉLYES! A LENTI SZABÁLYOKAT BE NEM TARTÓKAT AZONNALI HATÁLLYAL ELVEZETJÜK A TERÜLETRŐL!

 12. Járó motorú mozdonyra engedély nélkül felmenni szigorúan tilos!
 13. A járó motorú mozdony gépterében tartózkodni életveszélyes, ezért tilos. Külön kérés esetén – amennyiben az adott helyzet ezt lehetővé teszi – kísérőnként egy személy az oldalsó géptérajtón át fellépve, a kísérő utasításait szigorúan és feltétel nélkül betartva a mozdony gépterét működés közben is megtekintheti.
 14. Mozgó járműről leszállni, arra felszállni életveszélyes, ezért tilos!
 15. A vasúti járművek mozgása kiemelt figyelmet követel meg! Mozgás esetén a járműtől legalább 1 méter oldaltávolságot kell tartani! Álló jármű esetén a mozdony indulását a (láthatósági mellényt viselő) irányító sípszóval jelzi. A jelzés után a mozdony előtti és mögötti területet azonnal szabaddá kell tenni, a vágányt 2 méternél jobban megközelíteni szigorúan tilos!
Sose felejtsük el az alapszabályt: a vasút veszélyes üzem! A mozdonyvezető nem lát mindent minden irányban, a vasúti járművek fékútja pedig alacsony sebességnél is több méter! Nagyon fontos, hogy a mozdony mozgásának figyelemmel kísérése mellett a telephelyen tartózkodó többi járművet is figyelemmel tartsa, hiszen bármelyik jármű bármikor elindulhat! Emiatt vágányközben kizárólag átjárás céljából szabad tartózkodni.


Köszönjük figyelmét!
 
— Ablak bezárása —